کف کش اسپیکو SP4به عنوان پمپ چاه ، پمپ استخر ،پمپ لوله ،پمپ آب باران است درساخت وسایل های شست وشو صنعتی  از پمپ 4 SP استفاده میشود .

پمپ چاه برای جابه جایی و تخلیه  آب های اضافی گودال، استخر،رودخانه وحتی لوله  به کار میرود. کاربرد پمپ به صورت عمومی است

هایپر مارکت پمپ با کادری مجرب و مهندسین مکانیک سیلات با تجربه همواره جهت انتخاب و خرید مطمین و آسان در خدمت شما  میباشد .

در شبکه اجتماعی ما را دنبال کنید .