استخر ، سونا و جکوزی

سنگ هیتر مگااسپا

لوازم جانبی سونا

لوازم جانبی سونا، از دسته لوازمی است که شما می توانید در سونا خشک یا بخار استفاده کنید مثل ساعت شنی سونا خشک، کاسه و ملاقه سونا یا سنگ هیتر

لوازم جانبی سونا