پمپ اسپیکو SPL به عنوان پمپ هوادهی استخر آبزی   ،پمپ هوادهی حوضچه  ماهی  و پمپ هوادهی تصفیه خانه وپمپ هوادهی اسپلش   است

پمپ  هوادهی استخر باعت 3 عملکرد بهم زدن ،افزایش اکسیژن  آب و تماس با هوا  برای پروش آبزی میباشد .

هایپر مارکت پمپ با کادری مجرب و مهندسین مکانیک سیلات با تجربه همواره جهت انتخاب و خرید مطمین و آسان در خدمت شما  میباشد .

در شبکه اجتماعی ما را دنبال کنید