کفکش اسپیکو 2 اینچ SI،به عنوان پمپ کشاورزی ،پمپ آب آلوده و پمپ چاه است.

پمپ کشاورزی برای جابه جایی آب کثیف خصوصا آب های حاوی مواد جامد  ریز غیر ساینده و آب باران استفاده میشود.

هایپر مارکت پمپ با کادری مجرب و مهندسین مکانیک سیلات با تجربه همواره جهت انتخاب و خرید مطمین و آسان در خدمت شما  میباشد .

در شبکه اجتماعی ما را دنبال کنید .