کفکش اسپیکو SP8 به عنوان پمپ چاه ،پمپ استخر ،پمپ آب باران ،پمپ حوضچه ،پمپ لوله و پمپ ایر واشر صنعتی است.

پمپ آب باران برای انتقال  و تخلیه  آب های اضافی  اماکن عمومی گودال دستی ، استخر،رودخانه وحتی لوله  به کار میرود.

هایپر مارکت پمپ با کادری مجرب و مهندسین مکانیک سیلات با تجربه همواره جهت انتخاب و خرید مطمین و آسان در خدمت شما  میباشد .

در شبکه اجتماعی ما را دنبال کنید .