دارای تایمر روزانه و هفتگی

قابلیت تنظیم رله

دارای ورودی کنترل سطح سنسور (4-20MA)

قابلیت تنظیم با پالس سنج

مدل B: دارای ورودی سنسور  rddox,pH (تخصصی)