قدرت پمپ:90 وات

حداکثر آب دهی:1.1 متر مکعب در ساعت

حداکثر ارتفاع :10 متر