پمپ تقویت فشار داخل واحد

قدرت:90 وات

حداکثر ارتفاع: 12 متر