تمامی مدلها :جنس محافظه پمپ PVDF

دارای تایمر روزانه و هفتگی

قابلیت تنطیم رله

دارای ورودی کنترل سطح و سنسور (4-20mA)

قابلیت تنطیم با پالس سنج

مدل B:دارای ورودی سنسور  PH ,REDOX( تخصصی)