دارای تایمر روزانه و هفتگی

قابلیت تنظیم رله

دارای ورودی کنترل سطح سنسور (4-20MA)

قابلیت تنظیم با پالس سنج

مدل D: قابلیت تنظیم و کنترل با سنسور AJ ( تخصصی )