• فشار استارت (Bar):1.5-2.2
  • حداکثر فشار(bar):10
  • فشار توان(کیلو وات):1.1