• فشار استارت (Bar):0.5-6
  • حداکثر فشار(bar):10
  • فشار توان(کیلو وات): 2.2