فشار استارت (Bar):1.5-2.2

حداکثر فشار(bar):10

فشار توان(کیلو وات):1.1