توان:1400 وات

نوع موتور:یونیور سال

حداکثر فشار خروجی:100بار

میانگین دبی خروجی:5/5 لیتر در دقیقه

وزن:6 کیلوگرم