توان:1500وات

نوع موتور:یونیورسال

حداکثرفشار خروجی: 130 بار

میانگین دبی خروجی آب:5/1لیتر در دقیقه

وزن:8کیلوگرم