توان:1800وات

نوع متور: القایی

حداکثر فشار خارجی:140 بار

میانگین دبی خروج آب : 6/7 لیتر بر دقیقه

وزن:15 کیلوگرم