توان:2000وات

نوع موتور:یونیورسال

حداکثر فشار خروجی:150بار

میانگین دبی خروج آب:6/7لیتر در دقیقه

وزن: 11کیلوگرم