توان:1400 وات

نوع موتور:یونیورسال

حداکثرفشار خروجی:100بار

میانگین دبی خروجی آب:5/5کیلوگرم