توان:1400وات

نوع موتور: القایی

حداکثر فشار خروجی:100 بار

میانگین دبی خروج آب: 5/4 لیتر در دقیقه

وزن:5کیلوگرم