توان: 1800وات

نوع موتور:القایی

حداکثر فشار خروجی:140 بار

میانگین دبی خروج آب:7/2 لیتر بر دقیقه

وزن:10 کیلوگرم