قابلیت تغییر و تنظیم آبدهی در دو حالت 20% و 100%

قابلیت نصب سنسور کنترل سطح

مناسب برای حرارت بالا (مکان و مایعات)